Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa

Taivalkoski, Petri

Defensor Legis 2017/2 s. 180
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan asianajajaoikeuden merkitystä liikejuridisissa asioissa yhtäältä toimeksiantoa vastaanotettaessa ja toisaalta sitä hoidettaessa. Aluksi kysymyksenasettelua taustoitetaan nostamalla esiin yleisiä näkökohtia liikejuridiikan toimintaympäristöstä. Kirjoitus perustuu asianajaja Petri Taivalkosken alustukseen professori Matti Ylöstalon muistoseminaarissa Helsingin yliopistolla 3.2.2017.