Asianajajaetiikka, laki ja tuomioistuimet

Esko, Timo

Defensor Legis 2017/2 s. 164
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan asianajajaetiikan ja lain asemaa tuomioistuinkäytännössä. Kyseessä on juhlaesitelmä, joka on pidetty Asianajajaoikeuden killan professori Matti Ylöstalon (s. 4.2.1917) kunniaksi 3.2.2017 järjestetyssä muistoseminaarissa Helsingin yliopiston Porthania-laitosrakennuksen salissa P IV.