Matti Ylöstalon syntymästä 100 vuotta

Halila, Heikki

Defensor Legis 2017/2 s. 152
19.4.2017
Lyhyempi kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Matti Ylöstalon 100-vuotisjuhlaseminaarissa 3.2.2017 pidetty esitys eräin täydennyksin.