Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Asianajajaosakeyhtiön osakkaan lakiin perustuva henkilökohtainen vastuu – Oikeusvertaileva katsaus

Taivalkoski, Petri – Vammeljoki, Minna

Defensor Legis 2016/5 s. 758
8.11.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.11.2016

Tiivistelmä

Kirjoituksen tarkoituksena on esitellä lyhyesti, miten asianajajaosakeyhtiön osakkaan vastuuta on säännelty eri puolilla Eurooppaa. Koska ajantasaista, oikeusvertailevaa tietoa tästä kysymyksestä ei juuri ole saatavissa, kyselytutkimuksen aiheesta toteutettiin lähettämällä kyselyn asianajajaoikeuden tuntijoille valituissa Euroopan maissa, jotka muodostavat edustavan otoksen erilaisista lakitraditioista ja oikeusjärjestelmistä. Saatujen vastausten perusteella oli havaittavissa, että asianajajia koskevat vastuujärjestelmät vaihtelevat melko paljon maasta toiseen. Pääsääntöisesti kyselyyn vastanneissa maissa on kuitenkin mahdollista harjoittaa asianajotoimintaa osakeyhtiömuodoissa ilman asianajaja-osakkaan yhtiömuotoon sidottua, lakiin perustuvaa henkilökohtaista vastuuta. Artikkelissa käydään lyhyesti läpi kyselytutkimuksen tuloksia jaoteltuina sen mukaan, onko kyseisessä maassa omaksuttu asianajajaosakeyhtiöihin soveltuva, lakiin perustuva osakkaan henkilökohtainen vastuu, kuten Suomessa, vai onko vastuukysymystä
mahdollisesti lähestytty jollakin muulla tavalla. Ensin on kuitenkin syytä tarkastella hieman laajemmin Ruotsin mallia, johon Suomen
lainsäädäntöä ja asianajajajärjestelmää on maiden yhteinen oikeushistoria huomioon ottaen luonnollisinta verrata.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.