Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa – Cassis de Dijon -oikeuskäytännön jäljillä 2000-luvulla, osa II

Kaila, Heidi

Defensor Legis 2016/4 s. 676
5.10.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.10.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan ”pakottavan vaatimuksen” käsitteen syntyä sekä sen kehitystä EU:n arvoperustan lujittuessa ja yhdentymisen tavoitteiden laajentuessa. Vaikka SEUT 36 artikla on säilynyt sisällöltään muuttumattomana, EU:n perussopimusten muita määräyksiä on tarkistettu Cassis de Dijon -ratkaisun jälkeen useamman kerran. EU:n perussopimusten tavoiteartikloita on täsmennetty ja useita tärkeitä yhteiskunnallisia päämääriä on vahvistettu ns. läpäisyperiaatteeksi, jonka mukaisesti kyseiset näkökohdat otetaan huomioon EU:n muussa toiminnassa. Keskeisiä tavoitteita tunnustetaan ja asetetaan niin ikään EU:n sisämarkkinoita ja politiikkoja koskevissa oikeusperustoissa. Samalla EU-lainsäädännön määrä ja monimuotoisuus ovat kasvaneet merkittävästi. EU:n tuomioistuimen omaksumilla tulkinnoilla on ollut keskeinen rooli arvoperustan kehityksessä. Pakottavan vaatimuksen käsitettä lähestytään tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa nostaen esiin eräitä rajanveto- ja punnintakysymyksiä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.