Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oikeustapauskommentti: KKO:2015:30 – Laillisuusperiaate asianajajien valvontamenettelyssä ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden tulkinnassa

Ylönen, Markku

Defensor Legis 2015/4 s. 832

Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.10.2015

Tiivistelmä

Tapauksessa KKO:2015:30 oli kysymys siitä, oliko asianajaja, joka oli toiminut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja valmistellut yhtiön toista ylimääräistä yhtiökokousta, esteellinen toimimaan saman yhtiön myöhemmässä konkurssissa yhtiön konkurssipesän pesänhoitajana. Tapauksessa kysymys oli Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 6.3-kohdan tulkinnasta. Säännön ensimmäisen kappaleen mukaan asianajaja ei saa ottaa hoitaakseen tehtävää, jos muussa tehtävässä saadut salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat seikat saattavat haitata asianajajan kykyä täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua. Ongelma oli, että säännön sanamuodon mukaan vain saadut salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat seikat aiheuttavat esteellisyyden. Voidaanko asianajaja siis katsoa aikaisemman tehtävän perusteella esteelliseksi hoitamaan uutta tehtävää ilman, että valvontalautakunnan päätöksessä nimenomaisesti todetaan, mikä on se saatu salassapitotai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto, joka tekee asianajajan esteelliseksi hoitamaan uutta tehtävää.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.