Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien periaatteiden vaikutus ulkosopimusten ja maahanmuuttoa koskevan sekundaarilainsäädännön tulkintaan

Keinänen, Juho

Defensor Legis 2015/2 s. 364
24.4.2015
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.4.2015

Tiivistelmä

Työvoiman vapaa liikkuvuus muodostaa yhtenä neljästä Euroopan unionin perusvapaudesta sisämarkkinoiden peruspilarin. Jäsenvaltioiden kansalaisilla on oikeus vapaasti liikkua jäsenvaltioiden alueella tarkoituksenaan etsiä ja tehdä työtä. Artikkelin tarkoituksena on tarkastella sitä, millä tavalla EU-tuomioistuin on oikeuskäytännössään ottanut huomioon EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet soveltaessaan kolmansien maiden kansalaisten kannalta relevantteja ulkosopimuksia ja säädöksiä. Artikkelissa käsitellään ensin kolmansien maiden kansalaisten asemaa ulkosopimusten perusteella. Sen jälkeen luodaan katsaus EU:n yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan, kolmansista maista tulevia työntekijöitä koskevaan direktiivikokonaisuuteen sekä maahanmuuttodirektiivejä koskevaan oikeuskäytäntöön. Lopuksi tarkastellaan EU-tuomioistuimen omaksumia tulkintaperiaatteita, jotka ohjaavat kolmansien maiden kansalaisten asemaan vaikuttavien instrumenttien soveltamista.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.