Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Henkilötietojen suoja EU:n perusoikeutena

Ollila, Riitta

Defensor Legis 2014/5 s. 814
4.11.2014
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

EU:n tuomioistuin on kahdessa ratkaisussa tulkinnut henkilötietojen käsittelyyn viestintäverkoissa liittyviä oikeuksia EU:n perusoikeusasiakirjan 8 artiklan henkilötietojen suojan ja 7 artiklan yksityiselämän suojan kannalta. Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) ja Kärtner Landesregierung (C-594/12) asioissa 8.4.2014 tuomioistuin katsoi, että unionin lainsäätäjä ylitti teletunnistetietojen tallentamisvelvollisuutta koskevan direktiivin 2006/24 antaessaan suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta johtuvat rajat, kun otetaan huomioon perusoikeusasiakirjan 7 ja 8 artikla ja 52 artiklan 1 kohta. Tämä johti direktiivin pätemättömyyteen.

Molemmat EU:n tuomioistuimen tuomiot koskevat henkilötietojen käsittelyn edellytyksiä ja henkilön yksityiselämän suojaa massiivisessa verkkoviestinnässä. EU:n tuomioistuin on arvioinut perusoikeusasiakirjan 7 artiklan yksityiselämän suojan ja 8 artiklan henkilötietojen käsittelyn suojan pohjalta laajamittaista teletunnistetietojen tallentamista viranomaisten tarpeisiin ja hakukoneen kaikkia maailman internet-sivuja koskevien henkilön nimeen liittyvien hakutulosten käsittelyä. Käsittelen näitä kysymyksiä ensisijaisesti Google Spain SL -tuomion kannalta.

Tulossa oleva EU:n tietosuoja-asetus toivottavasti poistaa direktiivin täytäntöönpanoa ja sen säätämisen jälkeisiä olosuhteiden muuttumista koskevat tulkintaongelmat. Uudistusehdotus sisältää ehdotuksen asetukseksi, jolla vahvistettaisiin EU:n yleinen tietosuojakehys (yleinen tietosuoja-asetus), ja ehdotuksen direktiiviksi, jolla vahvistettaisiin säännöt henkilötietojen suojaamiseksi tilanteissa, joissa niitä käsitellään rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten (tietosuojadirektiivi). Täytäntöönpanossa joudutaan arvioimaan henkilötietojen käsittelyä koskevan erityislakien, kuten luottotietolain, rikosrekisterilain ja henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevan lain muutosvaatimuksia. Jos henkilötietolaki jää EU:n tietosuoja-asetuksen rinnalla voimaan, tilanne johtaa rekisterinpitäjän kannalta epäselvyyksiin, kumpaa on noudatettava. (ET)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.