Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yhtiöiden EU-oikeuden mukainen sijoittautumisoikeus ja sen rajat

Pohjankoski, Pekka

Defensor Legis 2014/1 s. 116
28.2.2014
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.2.2014

Tiivistelmä

Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoiden peruslähtökohtiin kuuluu ajatus eri tuotannontekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Tähän ajatukseen perustuu myös yhtiöiden oikeus vapaasti sijoittautua EU:n alueella.
Kirjoituksessa tarkastellaan yhtiöiden rajat ylittävään sijoittautumiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti EU-tuomioistuimen viimeaikaisen yhtiöiden rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan oikeuskäytännön valossa. Rajat ylittävillä yritysjärjestelyillä viitataan erityisesti jäsenvaltioiden rajojen yli tapahtuvaan sulautumiseen ja rajat ylittävään yhtiön kotipaikan siirtoon, joita kyseinen oikeuskäytäntö on pääasiassa käsitellyt. Kirjoitus painottuu nimenomaan sijoittautumisoikeuden laajuuteen sekä sen käyttöön liittyviin yhtiön perustamista ja siihen sovellettavaa lakia koskeviin kysymyksiin; vero-oikeusnäkökulma on rajoitettu tarkastelun kannalta välttämättömään. Yhtiöiden sijoittautumisoikeuden asiallisen sisällön kuvauksen ohella tarkastellaan yhtiöiden rajat ylittävään sijoittautumiseen perinteisesti liittyviä vaikeuksia.
EU:n yhtiöoikeudellisen sääntelyn tulisi palvella jäsenvaltioiden rajat ylittävän toiminnan mahdollistamista ja olla tarpeeksi selkeää, jotta taloudelliset toimijat voivat ennakoida sen vaikutukset. Kyseisen sääntelyn laajamittaisen eurooppalaisen yhteensovittamisen ollessa poliittisesti vaikeaa, voidaan pitää järkevänä lainsäädännöllisten uudistusten suuntaamista nimenomaan rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksien edistämiseen luomalla esimerkiksi yhteiset säännöt yhtiöiden rajat ylittävien kotipaikan siirtojen ja rajat ylittävien jakautumisten sääntelyyn. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössään antamien viimeaikaisten linjausten pohjalta on aiheellista, että unionin lainsäätäjä osaltaan pohtii oikeustilaa selkeyttävien lainsäädäntö¬toimien tarpeellisuutta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.