Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Prosessista markkinaoikeudellisissa asioissa

Ekblom-Wörlund, Anne – Myöhänen, Sami

Defensor Legis 3/2013 s. 354–370
5.6.2013
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksen tarkoituksena on valaista markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa liittyviä erityispiirteitä. Markkinaoikeuden toimivalta tulee laajentumaan merkittävällä tavalla 1.9.2013 lukien. Tästä ajankohdasta lähtien markkinaoikeus on toimivaltainen tuomioistuin ratkaisemaan teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat. Uudistuksen myötä tulee voimaan uusi markkinaoikeuden organisaatiota sääntelevä markkinaoikeudesta annettu laki (99/2013). Keskeisiltä muilta osin asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään puolestaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013; jäljempänä oikeudenkäyntilaki). Oikeudenkäyntilaki koskee kaikkien markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvien asioiden käsittelyä ja siis myös markkinaoikeudessa jo nykyisin käsiteltäviä asioita. Oikeudenkäyntilain esitöiden mukaan sen markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyä koskevat säännökset vastaavat suurelta osin kumoutuvan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) säännöksiä. Tarkoituksena ei siis ole ollut uudistaa näiden asioiden käsittelyä, vaan oikeudenkäyntilaissa säädetyt muutokset ovat lähinnä lakiteknisiä. Tästä huolimatta oikeudenkäyntilaki sisältää myös eräitä merkille pantavia uudistuksia ja tarkennuksia verrattuna kumoutuvaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettuun lakiin.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.