Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Kertaluonteinen teko vai jatkuvaa toimintaa – rikoslainopillinen analyysi eräissä vihapuherikoksissa

Kallio, Heikki

Defensor Legis 2/2023 s. 259–277
12.6.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa analysoidaan rikoslainopin keinoin neljää vihapuhekriminalisointia ja sitä, ovatko nämä rikokset kertaluonteisia rikoksia vai niin sanottuja jatkuvia rikoksia. Valittava tulkintaratkaisu vaikuttaa ennen kaikkea siihen, miten syyteoikeuden vanhentumisaika lasketaan. Artikkeli rakentuu mainitun kysymyksenasettelun ympärille siten, että ensin artikkelissa jäsennetään lyhyesti jatkuvan rikoksen käsitettä. Seuraavaksi artikkelissa analysoidaan, ovatko tarkasteltavat vihapuhekriminalisoinnit tekotavoiltaan luokiteltavissa jatkuviksi rikoksiksi vai onko niitä pidettävä ennemminkin pistemäisinä tekoina. Lopuksi analysoidaan sitä, milloin syyteoikeuden vanhentumisaika alkaa kulua käsiteltävien rikosten osalta. Edellä esitetyn lisäksi artikkelissa hahmotellaan myös niitä perusteita, jotka ovat relevantteja arvioitaessa sitä, miten ajan kuluminen vaikuttaa tai miten sen pitäisi vaikuttaa konkreettisen teon rangaistavuuteen tilanteessa, jossa teko luokitellaan jatkuvaksi rikokseksi.

Artikkelin johtopäätöksenä on, ettei yksittäisten rikossäännösten kohdalla voida aina yksiselitteisesti sanoa, onko kyseessä pistemäinen teko vai jatkettu rikos. Kysymys on oikeudellisesta harkinnasta, jossa huomioon tulee otettavaksi harkintatilanne kokonaisuudessaan. Määrittelyssä lähtökohtana on pidettävä tekotapaa osoittavan termin sanamuotoa. Jos lain sanamuoto kuitenkin mahdollistaa useamman tulkinnan, sanamuodon merkityssisältöä on arvioitava yhteensopivasti muun lainsäädännön kanssa. Lisäksi huomiota voidaan kiinnittää siihen, liittyykö teko normaalisti johonkin tiettyyn konkreettiseen tilanteeseen ja tehdäänkö rikos normaalisti jonkin hetkellisen päähänpiston tai tunnekuohun vallassa. Myös sen arvioiminen, turvaako tulkintaratkaisu oikeusturvaa ja ennakoitavuutta, on syytä ottaa huomioon.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.