Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuden vaatimus

Voutilainen, Tomi – Ouli, Juuso

Defensor Legis 1/2023 s. 52–72
6.3.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Virkamies vastaa perustuslain 118 §:n nojalla virkatoimistaan. Tämän virkavastuuta osoittavan säännöksen tosiasiallisen toteutumisen kannalta virkamiehen virkavelvollisuudet ja niihin perustuvat virkatoimet pitää pystyä todentamaan. Mikäli virkavelvollisuuksien ja virkatoimien todennettavuuteen ei kiinnitetä huomiota lainvalmistelussa ja lakien täytäntöönpanossa, voi syntyä tilanne, jossa virkavastuu jää käytännössä toteutumatta perustuslain edellyttämällä tavalla. Perustuslain 118 §:stä johtuvat vaatimukset hallinnon sääntelylle ovat nousseet esiin vasta aivan viime vuosina perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä.

Tässä artikkelissa käsitellään kysymystä, huomioidaanko hallinnon yleislainsäädännössä tällä hetkellä vaatimus virkatoimien todennettavuudesta, ja sitä, mitä vaatimuksia virkavelvollisuuksien todennettavuuden tulee täyttää, jotta perustuslaista lähtevä rikosoikeudellinen virkavastuu toteutuu. Virkavelvollisuuksien todentamista arvioidaan hallinnon yleislakien perusteella. Rikosoikeudellisen virkavastuun toteutumisen tosiasiallisia edellytyksiä tarkastellaan erityisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen, kieltoerehdyssäännöksen ja tuottamuksen alarajan kautta.

Rikosoikeudellisen virkavastuun toteutumatta jääminen siitä syystä, ettei virkavelvollisuuksien todentaminen ole täyttänyt rikosvastuun yleisiä edellytyksiä, on epäonnistuminen järjestelmätason näkökulmasta. Artikkelissa todetaan, että hallinnon yleislainsäädäntö jää monin osin varsin yleiselle tasolle virkavelvollisuuksien määrittelyssä, jolloin ne on määriteltävä hallinnon sisäisinä määräyksinä. Artikkelissa tuodaan esiin, että oikeuskäytännöstä ilmenevät tilanteet, joissa rikosoikeudellinen vastuu ei ole todennettavuuteen liittyvien epäselvyyksien vuoksi toteutunut, tulisi ottaa aktiivisemmin huomioon silloin, kun virkavelvollisuuksia määrittäviä säännöksiä ja määräyksiä laaditaan. Kysymys on siten virkavelvollisuuksia määrittävien säännösten ja määräysten laatuvaatimuksista.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.