Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ympäristön- ja ilmastonsuojelun vaikutuksesta arvioitaessa valtiontukien soveltuvuutta unionin sisämarkkinoille – erityistapauksena fossiilisille polttoaineille myönnettävät valtiontuet

Piirainen, Sara

Defensor Legis 4/2022 s. 1097–1116
12.12.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa pohditaan SEUT 11 artiklan ympäristön- ja ilmastonsuojelun läpileikkausperiaatteen sekä muiden unionin ympäristösäädösten vaikutusta unionin valtiontukisääntelyyn. Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti SEUT 107 artiklan 3 kohdan mukaan harkinnanvaraisesti sisämarkkinoille soveltuvan valtiontuen arviointiin.

Artikkelissa käsitellään muun muassa sitä, miten SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista sisämarkkinoille soveltuvuuden positiivista ja negatiivista vaikutusta tulee punnita keskenään ympäristö- ja energiatukien osalta ja miten taksonomia-asetuksesta voidaan hakea tähän arviointiin tulkinta-apua. EU-taksonomia voi olla hyödyllinen väline myös valtiontukien sisämarkkinoille soveltuvuuden arvioinnin osalta, mutta haasteellista on kuitenkin, etteivät EU-taksonomia ja CEEAG-suuntaviivat ole täysin koherentteja keskenään.

Artikkelissa argumentoidaan lisäksi, että positiivisen ja negatiivisen ehdon punninnan ohella, komission tulisi Hinkley Point C -ratkaisun perusteella kieltäytyä sellaisen tuen hyväksymisestä, joka ei noudata unionin ympäristösääntöjä, kuten saastuttaja maksaa -periaatetta, koska tällaisen tukimuodon ei voisi ainakaan katsoa sisämarkkinoille soveltuvaksi.

Tästä huolimatta Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota ja energiakriisi ovat tarkoittaneet osin myös fossiilisille polttoaineille myönnettyjä valtiontukia sisämarkkinoilla. Artikkelissa pohditaan sitä, miten kriiseihin reagoimiseksi hyväksytyt valtiontuet ottavat huomioon unionin ympäristönsuojeluperiaatteista johdettuja ympäristösäädöksiä, kuten ilmastolain mukaisia tavoitteita ja ovatko tällaiset tuet ristiriidassa Hinkley Point C -ratkaisussa lausutun kanssa. Ympäristöperiaatteiden lisäksi myös muut perussopimusten määräykset, kuten energian toimitusvarmuuden turvaaminen, ovat tietysti asioita, jotka on valtiontukipolitiikoissa huomioitava, mutta kriisien jatkumon muodostaessa tilapäisten kriisipuitteiden sarjan, tulee unionin oikeuden koherenssiin ja johdonmukaisuuteen kiinnittää huomiota.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.