Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kiinnitysluottopankkitoimintaan ja katettuihin joukkolainoihin liittyviä juridisia kysymyksiä – pakkotäytäntö, väliluotot ja siirtymäsäännökset

Heinonen, Mikko

Defensor Legis 4/2022 s. 1018–1044
12.12.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa käsitellään kiinnitysluottopankkitoimintaan ja katettuihin joukkolainoihin liittyviä juridisia kysymyksiä. Tämän artikkelin erityisenä painopistealueena ovat katettujen joukkolainojen haltijoiden ja johdannaissopimusten vastapuolten etuoikeusasema liikkeeseenlaskijaan kohdistuvassa maksukyvyttömyysmenettelyssä sekä oikeudelliset riskit, joita voi syntyä katetun joukkolainan vakuusomaisuuden sijaitessa ulkomailla. Artikkelissa on katsottu, että Suomen lainsäädännössä on toteutettu direktiiviperusteinen vaatimus katettujen joukkolainojen velkojien oikeudesta saada suoritus katepoolin varoista liikkeeseenlaskijan konkurssin estämättä toimivalla, joskaan ei lainsäädäntöteknisesti ainoalla mahdollisella, tavalla. Sen sijaan lainsäädäntöömme sisältyvä katettujen joukkolainojen vakuuksia koskeva täysi ulosmittauskielto ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen. Lisäksi artikkelissa on katsottu, että uuteen kiinnitysluottopankkilainsäädäntöön sisältyvä hallinnointi- ja selvityskulujen yhtäläinen etuoikeusasema katettujen joukkolainojen ja niihin liittyviin johdannaissopimuksiin perustuvien velvoitteiden kanssa ei ole täysin sopusoinnussa konkurssilainsäädännön mukaisten massavelkojen kohtelun kanssa ja kaipaisi selkeytystä. Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden sisällyttäminen katepoolin vakuuksiin sisältää riskejä, joiden poistaminen vaatisi asiaa koskevan lainsäädännön laajempaa harmonisointia EU-tasolla. Artikkelissa on myös pohdittu jo vanhaan kiinnitysluottopankkilainsäädäntöömme sisältyvää väliluottotoimintamallia ja todettu, että se puoltaa edelleen paikkaansa, vaikka sitä on vaikea sovittaa yhteen katettuja joukkolainoja koskevan EU-direktiivin vaatimusten kanssa. Lisäksi uuden kiinnitysluottopankkilain siirtymäsäännökset eivät ole käytännössä osoittautuneet kovin toimiviksi ja niiden tarkistaminen voisi olla paikallaan, kun lakiin mietitään muutostarpeita.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.