Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Arvopaperimarkkinasääntely ja perustuslakivaliokunta

Harju, Ilkka

Defensor Legis 3/2022 s. 749–775
3.10.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa pyritään selvittämään, millaisia perustuslakikysymyksiä arvopaperimarkkinasääntelystä on noussut.

Pääväite on, ettei arvopaperimarkkinasääntely ole valtiosääntöoikeudellisesti sinänsä erityisen ongelmallista, vaikka se on tarjonnut monipuolisuutensa ja eri oikeudenalojen rajat ylittävän luonteensa vuoksi useita kiinnostavia kysymyksenasetteluja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle (PeV).

PeV:n käsittelemät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset voidaan jaotella kahteen toisiaan sivuavaan asiaryhmään eli viiteen perusoikeuteen, sekä kolmeen julkisen hallinnon toimintarajoitteeseen. Kirjoitus on tämän mukaisesti jäsennetty temaattisesti kahteen varsinaiseen aineellisoikeudelliseen pääjaksoon. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.