Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Direct agreement eli seuraantosopimus rahoitustransaktioissa

Majamaa, Heikki

Defensor Legis 3/2022 s. 609–626
3.10.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Merkittävän suuruisten investointihankkeiden rahoitus on riskinjakosyistä usein mielekästä järjestää tätä yksittäistä hanketta varten perustetun erillisyhtiön, projektiyhtiön, kautta. Projektirahoituksessa ajatus on, että hankkeen takaisinmaksusta siihen sijoittaneille vastaa hankkeen itsensä myöhemmin tuottama kassavirta eivätkä sen käynnistäjät, sponsorit, itse vastaa koko omaisuudellaan sen kuluista.

Kassavirran syntymiseksi projektin valmistuminen ja toteutus pyritään varmistamaan kattavan sopimusverkoston kautta. Erityisesti velkarahoittajien intressissä on sitouttaa hankkeen kannalta keskeiset projektiyhtiön sopimuskumppanit kuten tavarantoimittajat, urakoitsijat ja mahdollisesti hankkeen tuottamaa hyödykettä etukäteen ostamaan sitoutuneet tahot toteuttamaan suunniteltu roolinsa myös siinä tapauksessa, että heidän sopimuskumppaninaan oleva projektiyhtiö ei tilapäisesti suoriutuisi itse omista sopimusvelvollisuuksistaan. Kansainvälisessä viitekehyksessä tämänlainen sopimus tunnetaan usein nimellä direct agreement.

Projektirahoitusmalli on yleistynyt Suomessa mukailleen ulkomaisia esikuviaan ja tässä yhteydessä direct agreement -tyyppisten sopimusten käyttö on levinnyt samalla. Tämän kirjoituksen tarkoitus on esitellä tämän sopimustyypin tarkoitusta ja tavanomaista sisältöä käytännön lakimiestyön ja Suomen lain näkökulmasta kiinnittäen huomiota instrumentin vakuuskäytön mahdollisuuksiin.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.