Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Alle 15-vuotiaan rikollisen teon esitutkinta ja vapauteen kohdistuvat pakkokeinot

Forss, Marko

Defensor Legis 2/2022 s. 382–402
13.6.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Alle 15-vuotiaiden epäillyksi tekemien rikollisten tekojen tutkinta on tietynlaista pseudo-esitutkintaa, jossa pääsääntönä on, ettei esitutkintaa suoriteta. Suhteellisen vähälle huomiolle on jäänyt, että päävastuu alle 15-vuotiaisiin kohdistettavista viranomaistoimenpiteistä teon rikollisesta luonteesta huolimatta on sosiaaliviranomaisella. Käytännössä poliisi hoitaa usein alle 15-vuotiaiden rikollisia tekoja, joissa ei ole tosiasiallista tarvetta esitutkinnalle.

Oikeusjärjestyksessämme on hyväksytty tilanne, jossa syyntakeisuusikäraja ei muodosta suoraa estettä pakkokeinojen käyttämiselle, mutta samaan aikaan on säädetty lapsen oikeudellisen erityisaseman huomioivia säännöksiä ja erikseen kielletty ankarimpia vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja.

Tällä hetkellä voimassa oleva sääntely mahdollistaa alle 15-vuotiaan kiinnioton ja noutamisen, joihin liittyen lasta voi erityisen painavin syin pitää läsnä poliisiasemalla 24 tuntia. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ota suoraan kantaa miten kyseinen jopa vuorokauden säilytys tulisi käytännössä toteuttaa ja voiko alle 15-vuotiaan lapsen sijoittaa lukittuun tilaan. Lisäksi on olemassa yksittäisiä tilanteita, joissa myös alle 15-vuotiaisiin olisi tarve kohdistaa ankarampia pakkokeinoja.

Artikkelissa systematisoidaan ja tulkitaan alle 15-vuotiaan rikollisen teon esitutkinnan edellytyksiä, sekä lapsen vapauteen kohdistuvia rikosprosessuaalisia pakkokeinoja. Lisäksi kirjoittaja esittää lainsäädäntökritiikkiä ja antaa de lege ferenda -suosituksia.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.