Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yhteisvastuun hajaantumisesta sopimusperusteisen korvausvelvollisuuden vanhentuessa

Hoffrén, Mia

Defensor Legis 1/2022 s. 148–169
7.3.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Sopimusvelkojalla voi olla oikeus esittää sopimusrikkomukseen perustuvia vaatimuksia useammalle kuin yhdelle velalliselle. Vastuussa voi velkojan välittömän sopimuskumppanin tai sopimuskumppanien lisäksi olla muu sopimusrikkomukseen myötävaikuttanut taho, esimerkiksi virheelliseksi osoittautuneen kaupan kohteen aikaisempi omistaja. Useamman samasta velasta vastaavan velallisen vastuu on yhteisvastuuta.

Jos velkoja kohdistaa perintätoimia vain osaan velallisista, muiden velallisten vastuu voi vanhentua. Velan vanhentumisesta annetun lain (vanhentumislaki) 19.2 §:n mukaan yhdenkin velallisen vastuun vanhentuminen johtaa yhteisvastuun hajaantumiseen siten, että kukin jäljelle jäävistä velallisista vastaa velkojalle enää vain oman osuutensa suorittamisesta. Artikkelissa tarkastellaan yhteisvastuun hajaantumisen vaikutusta sopimusperusteista korvausta vaativan velkojan asemaan.

Vanhentumislain 19.2 §:stä seuraa velkojalle eräänlainen aktiivisuusvelvollisuus: jotta velkoja säilyttäisi oikeutensa vaatia koko saatavaa edes yhdeltä yhteisvelalliselta, hänen on huolehdittava vanhentumisen katkaisemisesta suhteessa kaikkiin velallisiin. Velvollisuus on velkojan kannalta raskas erityisesti silloin, kun velkoja ei tiedä kaikkia velallisia tai saatavan oikeusperuste on jonkin velallisen osalta epäselvä. Lisäksi aktiivisuusvelvollisuus on jännitteisessä suhteessa yleisten yhteisvastuuta koskevien sääntöjen, yhteisvastuusuhteen taustalla olevien sopimusoikeudellisten normien tarkoituksen ja sopimusoikeuden yleisten oppien kanssa.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.