Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Automaattinen päätöksenteko ratkaisuna konkurrenssin katkeamiseen liittyviin ongelmiin

Terho, Juha

Defensor Legis 1/2022 s. 106–131
7.3.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään RL 7:6:n soveltamiseen liittyvää niin sanottua konkurrenssin katkeamissääntöä, jolla on usein merkittävä vaikutus rangaistuksen määräämisessä. Sääntö on luonteeltaan varsin poikkeuslaatuinen osa seuraamusjärjestelmää. Käytännön merkityksestään huolimatta se lienee jäänyt melko vieraaksi monille rikosasioiden parissa työskenteleville lakimiehille.

RL 7:6:n taustalla vaikuttavana lainsäätäjän tavoitteena on ehkäistä rikosten ilmitulojärjestyksen kaltaisten sattumanvaraisten seikkojen vaikutusta vastaajan kokonaisrangaistukseen. Oikeuskäytännössä vakiintuneen konkurrenssin katkeamissäännön ja sille vaihtoehtoisten soveltamistapojen tarkastelu osoittaa, että sääntö ei ole mainitun tavoitteen kannalta ongelmaton, sillä tilanteesta riippuen se saattaa jopa vahvistaa sattumanvaraisuutta rangaistuksen määräämisessä.

Säännöstä aiheutuu myös huomattavia käytännöllisiä ongelmia, sillä yksinkertaisia perustilanteita lukuun ottamatta sen soveltaminen on työläs ja virheille altis monivaiheinen toimenpide. Se, miten sääntöön liittyvän päättelyn tulee yksittäisessä tapauksessa edetä, ei myöskään ole helposti selvitettävissä asiaa koskevien korkeimman oikeuden ennakkopäätösten tai muiden oikeuslähteiden perusteella. Artikkelissa kuvataan, millä tavoin säännön soveltaminen käytännössä tapahtuu, sekä esitellään useissa tuomioistuimissa käytössä oleva konkurrenssikone, jolla soveltaminen on automatisoitu.

Automaattisella päätöksenteolla on voitu sujuvoittaa tuomioistuinten työnkulkua ja vähentää soveltamisvirheiden mahdollisuutta. Lisäksi sillä voidaan parantaa rangaistuksen määräämistä koskevan asianosaiskeskustelun edellytyksiä ja lisätä RL 7:6:n soveltamisen läpinäkyvyyttä. Jatkossa automaattista päätöksentekoa voitaisiin hyödyntää myös haettaessa ratkaisua säännöksen soveltamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmiin.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.