Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 2003:38 (Luonnonsuojelulain mukainen lajiensuojelu ja hakkuut)

Wallgren, Matias

Artikkelit, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Tapauksessa oli kyse hakkuista metsässä, jossa oli liito-oravia. KHO totesi, että luontodirektiivi oli pantu Suomessa puutteellisesti täytäntöön, kun luonnonsuojelulaissa kiellettiin vain "selvästi luonnossa havaittavien" lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. KHO kuitenkin katsoi, että luonnonsuojelulakia voitiin tulkita niin, että se kattoi tiedetyt lisääntymis- ja levähdyspaikat, vaikka ne olisivat vaikeasti havaittavia. Oikeustapauskommetin kirjoittaja pitää valitettavana sitä, että jäi epäselväksi, tulisiko direktiiviä soveltaa kansallisen lain sijasta tilanteessa, jossa paikat eivät olisi tiedossa. (Luonnonsuojelulakia on kommentin julkaisemisen jälkeen muutettu lailla 553/2004). Kirjoittajan mukaan tulee huomata, että KHO:n mukaan hävittämis- ja heikentämiskielto ei riipu esim. paikan merkityksestä lajin suojelulle. Tällä voi olla erikoisia seurauksia, kun otetaan huomioon kaikki suojellut lajit. Kirjoittaja pitää perusteltuina KHO:n kantoja ympäristökeskuksen ja metsäkeskuksen rinnakkaisesta toimivallasta ja hallintopakon käytön hyväksyttävyydestä jo ennen hakkuiden aloittamista.

    Lisätiedot
  • KHO:2003:38

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.