Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Edilex-sarja 2012/23

Määräaikainen ulkomaantyö ja Suomen oikeuden mukainen palkka

Koskinen, Seppo

21.5.2012, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomesta ulkomaille työhön lähetetyn työntekijän osalta sitä, voidaanko työsopimuksessa sopia Suomen lainsäädännön ja sopimusten noudattamisesta muilta kuin palkkausta koskevilta osin. Rooman yleissopimuksen (80/934/ETY) mukaisesti kansainvälisluontoisiin työsopimuksiin sovellettavan lain osalta on voimassa se yleinen periaate, että osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan sen valtion lakia, josta sopijapuolet ovat nimenomaisesti sopineet. Jollei sovellettavan lain valinnasta ole sovittu, sopimukseen sovelletaan viime kädessä sen valtion lakia, johon sopimuksella on läheisimmät liittymät. Määräaikaisten ulkomaantöiden yhteydessä on kyse viime kädessä siitä, miten Suomen pakottavan lainsäädännön antama minimisuoja työntekijälle vaikuttaa kansainvälisluontoisten työsopimusten yhteydessä, kun arvioidaan osapuolten suorittaman lainvalinnan merkitystä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.