Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Muutoksenhaku käännyttämis-, viisumin mitätöimis- ja kumoamisasiassa

Kallio, Heikki

Artikkelit , Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Vuoden 2011 keväällä viisumivelvollisen ulkomaalaisen oikeusturvaan tuli muutosta 5.4.2011 voimaan tulleen ulkomaalaislain (301/2004) 191.1,1 §:ää (266/2011) koskevan muutoksen ja uuden 191 a §:n (266/2011) myötä. Uudella ulkomaalaislain säännöksellä otettiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely viisumin epäämis-, kumoamis- ja mitätöimistapauksissa. Lakimuutos johti siihen, että nykyisin ulkomaalainen joutuu hakemaan muutosta kahdelta eri instanssilta tapauksessa, jossa ulkomaalainen käännytetään ja hänen viisumi mitätöidään tai kumotaan. Käännyttämispäätöksestä haetaan muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta. Sen sijaan viisumin mitätöimistä tai kumoamista koskevaan päätöksen haetaan oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Kyseinen ”kaksijakoinen” menettely on johtanut siihen, ettei muutoksenhakua kyseisiin hallintopäätöksiin voida pitää yksinkertaisena ja selvänä. Tämä voi tosiasiassa vaikuttaa negatiivisesti ulkomaalaisen oikeusturvan toteutumiseen. Lisäksi muutoksenhakuvaiheessa on riskinä, että hallinto-oikeuden ja viranomaisen antamat ratkaisut ovat keskenään ristiriitaisia. Vaikka hallinto-oikeus kumoaisi käännyttämistä kos-kevan päätöksen, voi käännyttäminen tosiasiallisesti jäädä voimaan puuttuvan – mitätöidyn tai kumotun – viisumin takia. Lisäksi ratkaisujen ristiriita saattaa johtaa siihen, että viranomaisen ratkaisukäytäntö poikkeaa jatkossa olennaisesti muiden viranomaisten ratkaisukäytännöstä. Tätä ei ole pidettävä tyydyttävänä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Vaikka esimerkiksi ylimääräinen muutoksenhaku voi tarjota oikeusturvatakeita ristiriitatilanteessa, ei vallitsevaa sääntelyä voida pitää edellä esitetyt seikat huomioon ottaen tyydyttävänä. Tämän takia olisi selkeintä, että muutosta voitaisiin käännytys- ja viisumin mitätöimis- tai kumoamisasiassa hakea yhdeltä ja samalta instanssilta.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2012/9

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.