Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Pysäköinninvalvonta – julkista vai yksityistä?

Mäkinen, Eija

Artikkelit , Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa arvioidaan yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintamahdollisuuksia ja rajoituksia. Tarkastelu on ensisijassa lainopillinen, mutta kirjoituksessa tarkastellaan myös lain säätämisen tarvetta ja erilaisia vaihtoehtoja.


Artikkelissa on analysoitu yksityistä pysäköinninvalvontaa sekä varallisuusoikeuden että julkisoikeuden näkökulmista. Varallisuusoikeuden näkökulmasta keskeinen kysymys on, miten syntyy sitova sopimus. Julkisoikeuden puolella taas tarkastelu lähtee yleensä siitä, onko kyseessä perustuslain 124 §:n mukaisen julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle.


Artikkelissa analysoinnin keskiössä on ns. Oy ParkCom Ab -tapaus. Tapauksessa korkein oikeus piti yksityistä pysäköinninvalvontaa ja asetettua valvontamaksua laillisena, ja katsoi maksun perustuvan sopimukseen. Perustuslakivaliokunta puolestaan päätyi myöhemmin siihen tulokseen, että yksityisen pysäköinninvalvonnan ehdotuksen mukaisessa sääntelyssä oli kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä, minkä vuoksi lakiehdotusta ei sittemmin hyväksytty eduskunnassa. Tämän jälkeen valvontamaksun saanut autoilija haki korkeimman oikeuden tekemän päätöksen purkua, mutta korkein oikeus (KKO 9.5.2011 taltio 1422) ei purkanut päätöstään vaan tukeutui asian tulkinnanvaraisuuteen.


Artikkelissa päädytään tulokseen, jonka mukaan yksityisessä(kin) pysäköinninvalvonnassa maksu on nähtävä hallinnollisena sanktiona ja siis julkisena hallintotehtävänä, jota on arvioitava perustuslain 124 §:n mukaan. Asiassa tukeudutaan tältä osin perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöön.Kirjoituksessa kiinnitetään huomio myös yksityisen pysäköinninvalvojan puutteelliseen rikosoikeudelliseen suojaan.


Kirjoituksessa päädytään arvioon, jonka mukaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan vahvistaminen on kannatettava vaihtoehto. Malli on kustannuksiltaan kunnille yleensä tuottavaa, ja se takaa parhaiten oikeusturvavaatimukset. Muunlaisessa mallissa sääntelyn erilaisiin oikeusturvaulottuvuuksiin on kiinnitettävä perusteellista huomiota.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2011/27

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.