Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Subordinationsavtal vid bestämmandet av betalningsordningen i gäldenärsbolagets konkurs

Oker-Blom, Moritz

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Med subordinationsavtal avses här det som på engelska i allmänhet benämns subordination agreement eller alternativt intercreditor agreement i snäv betydelse.
Artikeln kommer endast att koncentrera sig på subordinering av betalningar mellan borgenärerna i fall av gäldenärens konkurs. Avsikten med artikeln är främst att belysa de vanligaste typerna av avtalsmässig subordinering borgenärer emellan, reda ut hur subordinationsavtalet förhåller sig till den nationella lagstiftningen och ge några synpunkter de lege lata och
de lege ferenda på subordinationsavtalets tillämpning i gäldenärens konkurs.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Juristklubben Codex 70 år festskrift

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.