Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ne bis in idem i gränslandet mellan skatte- och straffprocessen

Helenius, Dan – Hellsten, Kenneth

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikeln börjar med en kort teoretisk genomgång av ration bakom ne bis in idem. Efter detta ges behandlas den egentliga dogmatiken genom att granska Europadomstolens
praxis angående ne bis in idem samt dess inverkningar och möjliga implikationer för det finska tvåspåriga systemet vid överträdelser av skattelagstiftningen. Slutligen framförs vissa allmänna tankar kring ändamålsenligheten med dylika system och hur det finska systemet kunde utvecklas de lege ferenda.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Juristklubben Codex 70 år Festskrift

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.