Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO:n ratkaisu 30.12.2002/3461 (Luvaton rakennelma vesistössä)

Wallgren, Matias

Artikkelit , Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Tapauksessa oli kyse ns. isännättömistä vahingoista ja rakennelmista. KHO katsoi, että jos luvattomien patojen tekijää ei kyetä selvittämään eikä padoille haeta lupaa, ympäristölupaviraston tulee velvoittaa alueellinen ympäristökeskus poistamaan padot sen sijaan, että patojen poistamista vaatinut joutuisi vastaamaan kustannuksista. Hallintopakkoa voitiin siis käyttää myös siten, että isännätöntä rakennelmaa koskeva velvoite asetettiin viranomaiselle, vaikka tällaisesta menettelystä ei ollut säädetty laissa. Oikeustapauskommentin kirjoittajan mukaan päätös noudatti eräässä jo vuonna 1967 annetussa päätöksessä omaksuttua periaatetta. Asiassa oli kyse myös ympäristölupaviraston selvittämisvelvollisuudesta ja olosuhteiden vakiintumisen merkityksestä. Vesilain mukainen käsittelyjärjestys on luonteeltaan lähinnä virallisperiaatteen mukaista, eikä hakemusta siten voida hylätä pelkästään hakijan esittämän näytön riittämättömyyden perusteella kuten siviiliprosessissa. Olosuhteiden vakiintumisen osalta päätös osoittaa, että KHO:n mukaan maankäytön sopeutuminen alun perin ilman lupaa suoritettuun toimenpiteeseen olisi voinut johtaa siihen, ettei toimenpidettä olisi enää pidetty muuttamiskiellon vastaisena. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan katsottu selvitetyksi, että maankäyttö olisi sopeutunut padon aiheuttamaan vedenpinnan nousuun.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • KHO 30.12.2002/3461

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.