Sopimuksia ja sivullissuhteita – aitoja vai vääriä?

Mäkelä, Sauli

Artikkelit 13.4.2007, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Korkein oikeus joutui jokin aika sitten pohtimaan tilannetta, jossa kaksi osakeyhtiötä oli tehnyt maanvuokraa koskevan sopimuksen (KKO 2004:10 ja KKO 2004:11). Ongelmana oli sopimuksen sovittelu. Laajemmassa katsannossa tapaukset johtavat kysymään muun muassa, mitä edellytetään sopimuksen käsitteeltä. Mitä pitää olla olemassa, jotta voidaan puhua sopimuksesta eli mitkä ovat sopimuksen olennaisia ainesosia? Toisaalta esiin nousee kysymys sopimuskumppanin ja sivullisen asemasta: Onko sopimuskumppani oikeasti olemassa? (ET)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2007/16