Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Oikeudenkäynnin viivästyminen ja sen hyvittäminen

Markus, Jaakko

Artikkelit 17.11.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kuten hyvin tiedetään, oikeudenkäyntien hitaus on yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle haitallista. Niin kauan kuin prosessi on käynnissä, siitä koituu psyykkistä rasitusta rikoksesta epäillylle, rikosjutun asianomistajalle ja siviiliprosessin asianosaisille. Lisäksi prosessien yleinen hitaus heikentää luottamusta oikeuslaitokseen ja vesittää aineellisen oikeuden vaikuttavuutta. Tässä lainopillisessa artikkelissa tarkastellaan oikeudenkäynnin viivästymistä siitä näkökulmasta, milloin se merkitsee ihmisoikeusloukkausta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 6 artiklan 1 kappaleen ensimmäisen virkkeen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Oikeudenkäynnin kohtuuton kesto eli viivästyminen on yleinen havainto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännössä. Tässä yhteydessä termeillä viivästyminen ja kohtuuton kesto on tekninen erityismerkitys; ääritapauksessa voidaan todeta, että 22 vuotta kestänyt prosessi ei ole viivästynyt (EIS 6 artiklaa loukkaavalla tavalla). Tämä havainnollistaa sitä, että kohtuuton kesto on joustava käsite, jonka tulkinnassa joutuisuutta tulee punnita muita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöitä vasten.

Kirjoitus etenee seuraavalla tavalla: Luvussa 2 käsitellään kohtuullisen keston arviointikriteerejä. Luku 3 koskee tilanteita, joissa kesto on kohtuuton mutta asianosaisen oma toiminta vaikuttaa hyvitysharkintaan. Luvussa 4 arvioidaan koronapandemiaan liittyvää viivettä, ja luku 5 kiteyttää artikkelin johtopäätökset.

(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/44

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.