Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Vertaisarvioitu Edilex-sarja 2022/37

Digitalisoituva julkishallinto: käytettävyys kuuluu kaikille

Koulu, Riikka – Sankari, Suvi – Sormunen, Sofia

12.10.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Digitalisoituvassa julkishallinnossa kansalainen kohtaa julkisorganisaation yhä useammin digitaalisen käyttöliittymän kautta. Neuvontaa annetaan automatisoidusti chatboteilla, tietoa julkisista palveluista haetaan internetsivuilta, sosiaalietuuksia haetaan tai veroilmoitus korjataan sähköisen asiointiportaalin kautta. Siten hallinnon digitaalisista palveluista ja niiden käyttöliittymistä on muodostunut keskeinen asiointikanava, jonka helppokäyttöisyys eli käytettävyys on edellytys tehokkaalle oikeuksiin pääsylle. Artikkelissa tarkastellaan digitaalisia tietojärjestelmiä ja niiden käyttöliittymiä koskevaa lainsäädäntöä kansalaiskäyttäjän näkökulmasta. Artikkelissa keskitytään käyttöliittymään, vaikka pitkälti sama lainsäädäntö koskee sekä niitä että tietojärjestelmiä kokonaisuudessaan. Artikkelissa esitetään, että oikeudellista käyttöliittymän käsitettä ei myöskään voida erottaa laajemmasta viranomaisen ja julkishallinnon taustajärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta, johon virkamiehen sekä kansalaisen käyttöliittymät ovat suoraan yhteydessä. Käyttöliittymien hyödyllisyyden ja käytettävyyden parantaminen tähtää sellaisiin digitaalisiin palveluihin, joissa kansalainen saa asiansa hoidetuksi.

Käyttöliittymien tekniseen toteutukseen ja toiminnallisuuksien suunnitteluun liittyy merkittäviä oikeudellisia riskejä esimerkiksi hyvän hallinnon näkökulmasta. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota niin lainsäätäjä, -soveltaja kuin laillisuusvalvojatkin. Tässä artikkelissa kysytään, mitä vaatimuksia käyttöliittymäsuunnittelulle voimassa olevasta oikeudesta sekä vireillä olevista uudistuksista seuraa. Vaikka käyttöliittymien sääntely on monin tavoin pirstaloitunutta, artikkelissa tehty tarkastelu osoittaa, että oikeusjärjestelmä on tunnustamassa käytettävyyden keskeisen merkityksen hyvän hallinnon toteutumiselle. Kuitenkin käytettävyys on tähän saakka ymmärretty lähinnä erityisryhmien huomioimisena. Artikkelissa esitetään, että vastuullinen hallinnon digitalisaatio edellyttää käytettävyyden ymmärtämistä laajemmin, käsittäen eri käyttäjäryhmien ja kansalaisten monimuotoiset tarpeet. Tämä edellyttää oikeudellista ymmärrystä sekä empiiristä tutkimusta käyttöliittymien suunnittelusta sekä käytettävyyden mittaamisen ja testaamisen käytännöistä. (Edilex-toimitus)

Asiasanat: hallinto, digitalisaatio, oikeuksiin pääsy, käyttöliittymät, käytettävyys

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.