Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

EU-oikeudellinen syrjintäkielto tuloverotuksen oikeudellisen integraation välineenä

Haapaniemi, Matti

Artikkelit 23.9.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Välillinen verotus eli arvonlisäverotus, valmisteverotus ja tulliverotus on EU:ssa pitkälti harmonisoitu. Sen sijaan EU ei ole lukuisista yrityksistään huolimatta kyennyt merkittävässä määrin harmonisoimaan jäsenvaltioidensa välitöntä verotusta koskevia säädöksiä. EU:n jäsenvaltiot ovat säilyttäneet laajan suvereniteetin päättää omista tuloveroistaan. Jokainen EU:n jäsenvaltio toteuttaa verotusvaltaansa omilla verolaeillaan ja verosopimuksillaan, jotka voivat poiketa huomattavastikin toisistaan ja kohdella sekä eri valtioissa että samassa valtiossa asuvia eri verovelvollisia eri tavalla. Kukin jäsenvaltio päättää ne yksityiskohtaiset kriteerit, jotka määrittävät verovelvollisuuden laajuuden kyseisessä jäsenvaltiossa. Tuloverotukseen liittyvät syrjintätapaukset johtuvat pääosin tästä tuloverolainsäädännön harmonisoinnin puutteesta. Mikäli kaikkiin verovelvollisiin sovellettaisiin samoja säännöksiä, voitaisiin syrjintä kitkeä jopa kokonaisuudessaan.

Tuloverotuksen harmonisoinnin puute ei kuitenkaan merkitse sitä, että EU-oikeudella ei olisi vaikutusta jäsenvaltioiden tuloverotuksessa. Jäsenvaltioiden on käytettävä välittömään verotukseen liittyvää toimivaltaansa noudattaen perussopimuksista ja niiden perusteella annetuista normeista johtuvia velvoitteitaan. Keskeinen tällainen velvoite on EU-oikeudellinen syrjintäkielto, joka ohjaa ja yhdenmukaistaa tuloverolainsäädännön soveltamista. EU-vero-oikeus ohjaa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion kansallista verolainsäädäntöä vain siinä määrin kuin se on tarpeen sisämarkkinoiden toteutumisen ja toiminnan kannalta.

EU-oikeudellinen syrjintäkielto merkitsee sitä, että viranomainen voi EUT:n tulkintakäytännön perusteella yksittäisessä ratkaisutilanteessa sivuuttaa syrjintäkiellon vastaisen verosäännöksen ja toteuttaa verotuksen syrjimättömällä tavalla. Negatiivisella integraatiolla tarkoitetaan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentymistä EU-tuomioistuimen valvontaratkaisujen tulkinnan kautta. Positiivinen integraatio puolestaan viittaa EU-lainsäädännön kautta tapahtuvaan lähentymiseen. Negatiivinen integraatio on siinä mielessä positiiviseen verrattuna huonommassa asemassa, että EUT ei omassa soveltamiskäytännössään ota kantaa siihen, millainen järjestely tulisi ottaa kielletyn tilalle. Negatiivinen integraatio etenee siis nimensä mukaisesti kieltojen kautta. Tässä artikkelissa tarkastellaan niitä mahdollisuuksia ja rajoitteita, joiden puitteissa negatiivinen integraatio voi edetä ja korvata positiivista integraatiota. Lisäksi tarkastellaan sitä, voidaanko EU:n sisämarkkinatavoitteet saavuttaa negatiivisen integraation avulla.

(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/34

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.