Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Eurooppalaistunut yrityksen saneeraus

Koulu, Risto

Artikkelit 15.8.2022, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään vuoden 2022 aikana voimaantullutta yrityksen saneerauksesta annetun lain (91/1993) osittaisuudistusta, joka perustuu Euroopan unionin maksukyvyttömyysdirektiivin (EU 2018/1023) täytäntöönpanoon. Uudistus toi insolvenssimenettelyjen järjestelmään varhaisen eli ennakoivan saneerauksen ja saneerausmenettelystä tuli näin kaksiväyläinen.

Kirjoittajan mukaan alkuperäinen saneeraus, jolla tarkoitetaan vuoden 1993 lain mukaista saneerausta, kärsi kolmesta heikkoudesta: saneeraukseen hakeuduttiin liian myöhään, saneeraukseen hakeuduttiin siihen valmistautumatta tai huonosti valmistautumalla sekä saneeraukseen hakeutuvat yritykset olivat kooltaan liian pieniä. Ensimmäiseen ongelmaan vuoden 2022 uudistus voi onnistuessaan tuoda parannuksen, mutta se vaatii asenteiden muutosta ja todellista varhaiseen saneeraukseen hakeutumista. Huonoon valmistautumiseen taas puututtiin jo vuoden 2007 uudistuksella, joskaan se ei ole kokonaan sulkenut viime hetken tyhjien hakemusten osuutta. Liian pieneen yrityskokoon ei sen sijaan vuoden 2022 uudistuksessakaan ole puututtu, sillä saneeraukseen hakeutuvien yritysten minimikoon voidaan helposti katsoa olevan epäoikeudenmukaisia ja tietyntyyppisiä yrityksiä syrjiviä.

Kirjoittajan arvion mukaan uusien säännösten tarpeellisuudesta huolimatta ne kasvattivat järjestelmän monimutkaisuutta. Vaikeaselkoisuutta pahentaa kirjoittajan lakisystemaattinen horjuvuus. Uudistus on myös lisännyt insolvenssimenettelyjen järjestelmän vahvaa asiantuntijalähtöisyyttä entisestään, mikä on omiaan vaikuttamaan saneerauksen kustannuksiin ja kykyyn hoitaa saneerausta ilman asiantuntijoiden apua.
(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.