Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Tietopohja ja asiantuntijoiden kuuleminen koronaperusteisessa lainvalmistelussa – Jyrääkö kiire alleen hyvän lainvalmistelun periaatteet?

Jukka, Leena – Keinänen, Anssi – Keskinen, Lisa-Maaria

Artikkelit 29.6.2022, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on empiirisen aineiston avulla tutkia, miten tietoon perustuva päätöksenteko ja eduskunnan tiedonsaantioikeus toteutuivat vuoden 2020 valtiopäivien hallituksen esityksissä. Tutkimuksessa selvitetään, millaiseen tietopohjaan säädösvalmistelu perustui. Artikkelin tutkimus esittelee ensin tiedon roolia ja merkitystä lainvalmistelussa. Tutkimuksen aineiston ja menetelmien esittelyn jälkeen esitellään sen tulokset sekä niiden liityntä viitekehykseen ja aiempaan kirjallisuuteen. Lopuksi artikkelissa pohditaan myös tulosten esiin nostamia ongelmia ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

Artikkeli pyrkii vastaamaan erityisesti kahteen tutkimuskysymykseen; siihen, miten vuoden 2020 valtiopäivien aikana annetuissa koronan rajoittamiseen tähtäävissä hallituksen esityksissä toteutuu hyvä tietopohja osallistavan lainvalmistelun ja lausuntokierrosten kautta sekä käytetyn tutkimustiedon osalta sekä siihen, poikkeavatko koronavuoden 2020 koronaperustaiset hallituksen esitykset muista vuoden 2020 hallituksen esityksistä tiedon hankkimisen ja käytön osalta.
(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/24

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.