Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yrityssalaisuuden rikkominen ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö tuomioistuimissa

Paasonen, Laura

Artikkelit 13.5.2022, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yritysten liikesalaisuudet ovat nykyään erityisen alttiita erilaisille väärinkäytöille. Syynä tähän ovat muun muassa työntekijöiden vaihtuvuus, markkinoiden kansainvälisyys ja tiedon digitalisoituminen. Tavoitteena yhteiskunnassa on kitkeä liikesalaisuuksiin liittyvää rikollisuutta, joka on osa talousrikollisuutta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan rikoslain 30 luvun 5 §:n yrityssalaisuuden rikkomista ja sen yritystä sekä 6 §:n yrityssalaisuuden väärinkäyttöä. Tutkimus jakautuu lainopilliseen ja empiiriseen tutkimusosaan. Toinen luku on lainopillinen, ja siinä tarkastellaan käsiteltävänä olevien rikosnimikkeiden tunnusmerkistöjä. Tutkimuksen empiirisen osan (kolmas luku) tavoitteena on puolestaan ensinnäkin analysoida rikosilmoitusten ja tuomioiden trendiä vuosina 2015–2019. Analysoinnissa on hyödynnetty julkisesti saatavilla olevia Tilastokeskuksen Rikos- ja pakkokeinotilastoa sekä Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilastoa. Toiseksi analyysissa on tarkasteltu Oikeusrekisterikeskuksen poimimia vuonna 2019 annettuja tuomioita käräjäoikeuksissa, joissa on kaikki talousrikoskoodilla merkityt tapaukset. Aineistoon poimittiin kaikki sellaiset tuomiot, jotka on kirjattu yrityssalaisuuden rikkomiseksi tai yrityssalaisuuden väärinkäytökseksi. Analyysin tavoitteena on puolestaan selvittää käsiteltävänä olevien rikosten tyypillisiä teonpiirteitä ja arvioida sitä, millaisia rikoksia rikosoikeusjärjestelmän piiriin päätyy ja minkälaisiin rangaistuksiin rikoksentekijät tyypillisesti tuomitaan. Artikkelin neljännessä luvussa esitetään kokoavia johtopäätöksiä.
(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2022/17

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.