Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sananen konstruktivismista

Kolehmainen, Esa

Artikkelit 12.7.2021, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Konstruktivismia voidaan pitää pääasiassa kognitivismiin sijoittuvana suuntauksena. Ajattelutavalla on yhtymäkohtia mm. niin analyyttisen filosofian käsitteiden määritelmällisyyttä korostavaan metodologiaan, kuin lähempänä metafysiikkaa vaikuttaviin ongelmiin, missä tehtävämme on kertoa, mitä ja millaisia tulkinta-aktiviteetissa käyttämämme ”skeemat” ja ”systeemit” ovat.

Oikeustieteen normatiivinen tiedonintressi, joka itsessään sijoittuu nonkognitivismiin, edellyttää, että konstruktivismin soveltamat periaatteet ovat tieteenalalla myös tulkinnan kohteina. Konstruktivismista ei tunneta oikeustieteessä vain yhtä ilmenemismuotoa. Kirjoituksessa koetellaan ajatusta, jonka mukaan konstruktivismia ilmentävä oikeusteoria käsittäisi sisäänsä viisi elementtiä – ontologian, epistemologian, metodologian, semantiikan tai pragmatiikan, ja normatiivisen elementin – jotka kaikki liittyvät kieleen (laajassa mielessä), ja joiden teoriasidonnaisuus eli sidonnaisuus logiikan periaatteisiin ja empirismiin on vahvimmillaan ontologian kohdalla ja heikoimmillaan normativismista puhuttaessa.

Kirjoituksessa valaistaan viisikohtaista hypoteesia kahden esimerkin, Kelsenin ”puhtaan oikeusopin” ja institutionalismin, avulla. Kirjoitus päättyy konstruktivismin rajaseutuja koskettaviin ongelmiin, miten ilmentää teorianmuodostuksen keinoin oikeudelle tärkeää monimuotoisuuden arvoa ja toisaalta kaiken tulkinta-aktiviteetin taustalla vaikuttavalle hermeneutiikalle keskeistä rajattomuuden tematiikkaa.

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2021/42

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.