Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kunnan toimivalta ja harkintavalta yleisellä ja erityisellä toimialalla – keskeisiä näkökohtia

Korte, Atte

Artikkelit 21.6.2021, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa esitetään väitöskirjan ”Kunnan toimivalta ja harkintavalta yleisellä ja erityisellä toimialalla” keskeiset taustakysymykset ja tulokset. Suomen perustuslain (731/1999) 121 §:ssä on säädetty kunnallisesta itsehallinnosta. Yksi keskeinen itsehallinnon osa on kunnan oikeus ottaa kuntalain (410/2015) 7.1 §:n mukaisesti hoidettavakseen erilaisia tehtäviä. Nämä tehtävät muodostavat kunnan yleisen toimialan, kun taas lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnan erityistoimialan. Kuntien tehtävien hoitaminen ja niihin liittyvä päätöksenteko edellyttävät toimivaltaa, joka määrittelee viranomaisen vallan laajuutta tehtäviä hoidettaessa. Toimivaltanormit osoittavat myös viranomaiselle mahdollisesti jäävän harkintavallan määrän. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kunnan toimivaltaan ja harkintavaltaan liittyviä kysymyksiä.

Tutkimus on artikkeliväitöskirja, joka koostuu neljästä itsenäisestä artikkelista ja johdanto-osasta. Kaikki väitöskirjan väitöskirja-artikkelit on julkaistu Edilexissä. Johdanto-osassa selvitettiin kunnan viranomaisen toimivallan ja harkintavallan laajuuteen vaikuttavia seikkoja erityisesti kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Suomessa viranomaisen harkintavalta on perinteisesti jaettu oikeusharkintaan ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Lisäksi harkintavaltaan liittyy myös joustavien oikeusnormien soveltaminen, mitä ei aina voida osoittaa selkeästi oikeusharkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvaksi. Tutkimuksessa selvitettiin kunnan viranomaisen harkinnan vallan laajuutta ja luonnetta sekä harkintavaltaa rajoittavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa otettiin kantaa harkintavaltaoppiin yleisemmälläkin tasolla. Tutkimuksessa selvitettiin myös kunnan tehtävien luonnetta julkisena toimintana. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.