Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

H.L.A. Hartin tunnistamissäännön merkitystulkinnasta

Kolehmainen, Esa

Artikkelit 24.5.2021, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Hartin kehittelemän oikeuspositivismin ytimeen kuuluu idea viranomaistoimintaa sääntelevästä sekundaarisäännöstä, jonka sisältö vaikuttaa tulevan kahdesta lähteestä: yhtäältä oikeustieteestä, toisaalta viranomaiskäytännöstä itsestään. Esseessä tarkastellaan Hartin sekundaarisäännön erityistapausta ”rule of recognition”. Näkökulmana on säännön merkitystulkinta.

Keskeisenä väitteenä on, että Hartin tunnistamissääntö ei ole termi, joka viittaisi ainoastaan merkityksiin validiteetin ”kriteeri” ja viranomaistoiminnasta muodostuva ”kompleksinen fakta”. Tunnistamissäännöllä on Hartin filosofiassa myös kolmas merkitys, josta voidaan keskustella filosofian tekniseen sanastoon kuuluvien ”referenssin” ja ”referentin” avulla. Hartin arvodualistisessa oikeusfilosofiassa tunnistamissääntö pitää paikkaa eräille viittauksen kohteille (kognitivismi) ja eräille reflektion ”kohteille” (nonkognitivismi) säilyttäen periaatteellisesti tietoteoreettisen kahtiajaon faktoihin ja normeihin. Tunnistamissäännön kolmas mieli jättää tieteenalan tieteenkuvan perustaan edelleen selittämättömyyksiä. Hartin oikeusfilosofia ei selitä täysin tyydyttävästi ”oikeuspositiivisten” normien positiivisuutta (tämä tehtävä saattaa kääntyä hermeneutiikan suuntaan), eikä myöskään kerro, miten kahden eri maailman – so. faktojen ja normien – varassa lepäävä tieteenala on konseptuaalisesti mahdollinen (tämä tie vie institutionaaliseen metafysiikkaan).

Kolmannen tunnistamissäännön merkityksen harjaaminen esiin avustaa eteenpäin vievän tien löytämisessä eräiden kriittisten kysymysten edessä. Kolmas merkitys mm. avaa horisontin sille, että Hartin oikeusjärjestelmään kuuluu muutakin, kuin tosiasiallista viranomaiskäytäntöä, jonka lainmukaisuuden kontrolli voi muuttua ongelmaksi (Gerstein), kun kyseinen käytäntö on se, joka muuttuu. Pintaan nousee myös se, että hartilaisen sekundaarisäännön substanssi ei koostu ainoastaan ”viimekätisistä” viittauksen kohteista (Dworkin), vaan käsittää sisäänsä myös joukon muunlaisia viittauksen ja reflektion kohteita, joiden tehtävä ei ole ”endgame” aspektin – problematisoinnin päättämistavan – käsittely tulkintateoriassa. Artikkeli on ensimmäinen osa ”rule of recognition” -idean käsittelyä. Jatkotavoitteena tekstissä ”Tunnistamissäännön referenssimalli” (ks. Edilex-sarja 2021/33) on esittää hartilaisesta sekundaarisäännöstä monimuotoinen tulkinta, joka niin asettaa kontekstiinsa tunnistamissäännön oheismerkitykset faktana ja kriteerinä, kuin myös esittää ehdotuksen siihen, mihin täsmälliseen kysymykseen Hartin teos ”The Concept of Law” pyrkii tunnistamissääntöä koskevalla filosofoinnilla vastaamaan.

Asiasanat: oikeusteoria, oikeusfilosofia, oikeuspositivismi ja traditio

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2021/31, saa jatkoa Edilex-sarjan numerosta 2021/33.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.