Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2020:111 – Asemakaava – Selvitysten riittävyys – Luonnonarvojen vaaliminen – Lepakko

Wähä, Susanna

Artikkelit 4.1.2021, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee korkeimman hallinto-oikeuden asemakaavaa koskevaa päätöstä KHO:2020:111. Tapauksessa kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jossa valituksenalaiselta osin oli kyse vanhojen öljysatama-alueiden muuttamisesta asuntokortteleiksi ja olemassa olevista virkistysalueista. Asemakaavaa varten laadituista selvityksistä kävi ilmi, että asemakaava-alueen läheisyydessä sijaitsi merkittäviä lepakkoalueita. Selvityksen mukaan asemakaava-alueella sijaitsi lepakoiden tärkeä saalistusalue, jolle johtavan tärkeänä ja käytännössä ainoana siirtymäreittinä toimivan polun avonaisen maastokäytävän välittömään läheisyyteen oli osoitettu asuinrakentamista. Asemakaava-alueelta ei ollut selvitetty tarkemmin potentiaalisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. KHO katsoi kaavan perustuvan puutteellisiin lepakkoselvityksiin, kun selvitysten perusteella jäi huomattava epävarmuus siitä, sijaitseeko alueella lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. KHO kumosi yhdistyksen valituksesta asemakaavan kahden rakentamiseen osoitetun korttelin osalta.

    Lisätiedot
  • Kirjoitus on aiemmin julkaistu RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 4/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.