Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2020:59 – Yleiskaava – Tuulivoima – Suunnittelun päättäminen – Rakennuskiellon kumoaminen

Wähä, Susanna

Artikkelit 4.1.2021, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee korkeimman hallinto-oikeuden tuulivoimaosayleiskaavan valmistelua koskevaa päätöstä KHO:2020:59. Tapauksessa kunnan tekninen lautakunta oli päättänyt lopettaa tuulivoimayhtiön hakemuksesta käynnistetyn tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun sekä toisella päätöksellä kumonnut alueelle kaavan laatimista varten määrätyn rakennuskiellon. Hallinto-oikeus oli ratkaissut tuulivoimayhtiön teknisen lautakunnan päätöksistä tekemät valitukset yhdellä päätöksellä ja hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnalla oli maankäyttö- ja rakennuslain perusteella laaja harkintavalta sen suhteen, miten se halusi alueitaan kehittää ja mille alueille kaavoitusta suunnataan. Kunnan velvollisuudesta laatia ja pitää yleiskaava ajan tasalla ei seurannut yksittäiselle maanomistajalle tai muulle yksityiselle oikeuden haltijalle oikeutta saada kunnan alueita kaavoitetuksi haluamallaan tavalla, vaan kaavan laatiminen oli kunnan harkittavissa. Myöskään maakuntakaavassa tietylle alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue tai tuulivoimayhtiön kanssa tehty kaavoitussopimus eivät velvoittaneet kuntaa hyväksymään alueelleen tietyn sisältöistä yleiskaavaa. Kunnalla oli vastaava harkintavalta myös sen päättäessä jonkin tietyn alueen kaavoituksen keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Lautakunta ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa päättäessään kaavan valmistelun lopettamisesta.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on aiemmin julkaistu RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 3/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.