Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2020:85 – Ranta-asemakaava – Viranomaisen valitusoikeus – Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeä alue

Wähä, Susanna

Artikkelit 4.1.2021, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee korkeimman hallinto-oikeuden ranta-asemakaavaa koskevaa päätöstä KHO:2020:85. Tapauksessa oli kysymys Kustavissa sijaitsevasta ranta-asemakaavasta, jossa kunnanvaltuusto oli hyväksynyt maanomistajan aloitteesta laaditun ranta-asemakaavan, jolla oli osoitettu yhteensä neljä uutta rantarakennuspaikkaa. Yksi uusista rakennuspaikoista sijoittui rakentamattomalle, pinta-alaltaan noin 0,5 hehtaarin suuruiselle Äijänkari-nimiselle saarelle, joka muusta kaava-alueesta poiketen sijoittui maakuntakaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeäksi osoitetulle alueelle. Hallinto-oikeus oli tutkinut ELY-keskuksen valituksen Äijänkarin saarelle osoitetun rakentamisen maisemavaikutuksiin liittyvän valitusperusteen osalta ja kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen. ELY-keskuksen valitus oli tutkituilta osin kohdistunut ainoastaan muusta kaava-alueesta erilliseen Äijänkarin saareen. Koska toiselle kiinteistölle sijoittuvan muun osan kaava-alueesta voitiin sellaisenaankin arvioida täyttävän ranta-asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset, eikä kaavan kumoamisesta ainoastaan osittain voitu katsoa aiheutuvan maanomistajalle kohtuutonta haittaa, kaavaa ei Äijänkariin kohdistuneen valituksen johdosta ollut aihetta kumota kokonaan. KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun, jolla kaava oli kumottu ja palautti kunnan päätöksen voimaan.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on aiemmin julkaistu RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 3/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.