Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2020:83 – Vähittäiskaupan suuryksikkö – Liiketilojen kerrosala – Kaupan laatu – Poikkeamisen vähäisyys – ELY-keskuksen valitusoikeus

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 4.1.2021, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee korkeimman hallinto-oikeuden rakennuslupaa koskevaa päätöstä KHO:2020:83. Tapauksessa yhtiölle oli myönnetty rakennuslupa varastotilojen käyttötarkoituksen muuttamiselle myymälätilaksi siten, että rakennukseen tuli vähittäiskaupan suuryksikkö. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavina olleissa kahdessa valituksessa oli ensimmäisen valituksen osalta kysymys ensisijaisesti ELY-keskuksen valitusoikeudesta ja toisen valituksen osalta siitä, täyttikö kysymyksessä oleva rakennushanke rakennusluvan myöntämisedellytykset, kun otettiin huomioon rakennusluvan myöntämisen perusteena olleessa asemakaavassa annetut, muiden ohella kaupan laatua ja liiketilojen sallittua enimmäiskerrosalaa koskevat määräykset.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä oleva rakennuslupa-asia ei ole sellainen maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaikutuksiltaan valtakunnallinen tai merkittävä maakunnallinen asia, joka kuuluisi ELY-keskuksen valvontatehtävien piiriin. ELY-keskuksella ei siten ole asiassa valitusoikeutta myöskään siinä tapauksessa, että valitusoikeus määräytyisi maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n perusteella.

Rakennusluvan myöntämisedellytyksistä korkeimman hallinto-oikeuden totesi, että kerrosalaa laskettaessa oli otettava huomioon kaikki pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat. Niitä olivat varsinaisten myymälätilojen lisäksi esimerkiksi myymälän aulatilat, toimintaan liittyvät varastot sekä muut vastaavat myymälän toimintaan liittyvät tilat. Johtopäätöksenä oli, että asemakaavassa sallittujen liiketilojen enimmäismäärän ylitys oli merkittävästi lupahakemuksessa esitettyä suurempi. Hankkeessa olisi lisäksi kysymys hypermarket-tyyppisen myymälän rakentamisesta, joten hanke poikkesi asemakaavasta myös kaupan laadun osalta. Kaupan laatua ja liiketilojen enimmäismäärää koskevia poikkeamisia asemakaavasta ei kokonaisuutena arvioiden voitu pitää vähäisinä. Kysymys ei siten ollut poikkeamisista, jotka olisi ollut voitu hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella rakennusluvasta päätettäessä, eikä edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle ollut siten ollut.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on aiemmin julkaistu RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 3/2020

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.