Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kotimaisessa rahoitusmarkkinasääntelyssä: lainvalmistelullinen näkökulma

Särkkä, Emma – Kuparinen, Jonna

Artikkelit 25.9.2020, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelin tavoitteena on vastata kysymyksiin siitä, miten rahoitusmarkkinoita koskevassa lainsäädäntöympäristössä tunnistetaan ja otetaan huomioon ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuinka hyvin vaikutusarviointiohjeita noudatetaan, miten vaikutuksia tulisi arvioida paremmin ja mistä ihmisvaikutusten mahdollinen heikko arvioiminen saattaisi johtua. Hallituksen esitysten vaikutusten arvioinnin onnistumisen arvioimisessa hyödynnetään oikeusministeriön julkaisemia säädösehdotusten vaikutusten arviointi -ohjeita (vaikutusarviointiohje) ja hallituksen esitysten laatimisohjeita (HELO-ohjeet). Ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia kuluttajiin, kotitalouksiin ja piensijoittajiin. Lisäksi ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin kuuluvat vaikutukset kansalaisyhteiskuntaan, yhdenvertaisuuteen sekä perus- ja ihmisoikeuksiin. Rajaus on perusteltu sen vuoksi, että nämä vaikutuslajit ovat rahoitusmarkkinakontekstissa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten pääasiallisia ilmenemismuotoja.

Artikkelin tutkimusaineistona toimivat hallituksen esitykset on jaoteltu sen mukaan, mihin rahoitusmarkkinoiden sääntelytavoitteeseen ne liittyvät. Usein tavoitteisiin liittyvien rajapintojen väliset yhteydet ovat edellä kuvatusti häilyviä. Esimerkiksi sijoittajansuojaa edistävät tiedonantovelvollisuuksiin liittyvät sääntelyhankkeet sisältävät sangen usein läpinäkyvyyttä koskevia elementtejä. Toisaalta raportointia ja tiedonsaantia koskevissa esityksissä on usein myös markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevia osuuksia esimerkiksi erilaisten seuraamusten muodossa. Tutkimuksessa käytetty metodi on lähinnä oikeustieteen monitieteisiin lukeutuvaa empiiristä oikeustiedettä ja oikeuspoliittista tutkimusta, joiden voidaan katsoa liittyvän läheisesti oikeussosiologiseen tutkimussuuntaukseen.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/37

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.