Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Lumenvarastointipaikkojen ympäristöoikeudellinen ohjaus

Heinilä, Aleksi

Artikkelit 8.9.2020, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa on tarkoitus tutkia lumenvarastointia oikeudellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa systematisoitu kokonaiskuva siitä, minkälaista ympäristöoikeudellista ohjausta lumen vastaanottoon ja varastointiin maa-alueilla sovelletaan tai voidaan soveltaa. Lumen varastointia ohjaava sääntely sisältyy lähinnä ympäristönsuojelulakiin (527/2014, YSL), maankäyttö- ja rakennuslakiin ja jätelakiin (646/2011, JäteL), joiden sääntelyyn artikkelissa keskitytään. Myös muusta ympäristöoikeudellisesta sääntelystä on kuitenkin löydettävissä tapauskohtaisesti relevanttia sääntelyä. Useisiin säädöksiin sisältyvä sääntely voi olla osin päällekkäistä niinkin, että toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa on mahdollista valita useamman säädöksen alaan kuuluvista säännöksistä lähtökohtaisesti samankaltaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Tästä seuraa kysymyksiä siitä, minkälaisin perustein tällainen valinta eri säännöksiin perustuvan ohjauksen välillä tulisi tehdä. Tarkastelu antaa myös mahdollisuuden nostaa esiin lainsäädännön kehittämisen kannalta huomionarvoisia seikkoja.

Erityiskysymyksenä tarkastellaan MRL:n lupajärjestelmän suhdetta lumenvarastointiin. Tähän sisältyvien erityisten tulkintakysymysten lisäksi apulaisoikeuskansleri on vastikään antanut lumenvarastoinnin toimenpideluvanvaraisuutta koskevan päätöksen 29.4.2020 (dnro OKV/746/1/2019), jonka valossa on syytä tarkastella voimassa olevan oikeuden tulkintaa. MRL:n lupainstrumentteihin liittyy myös erilaisten rakentamisrajoitusten sovellettavuus lumenvarastointiin. Tästä näkökulmasta tulee tarkasteltavaksi myös kaavallisen ohjauksen ja muun ohella mahdollisen MRL 171 §:n mukaisen poikkeamisen tarve nimenomaan toimenpideluvanvaraisissa hankkeissa. Sääntelyn systematisoinnin ohella pyritään myös tunnistamaan ja esittämään ratkaisuja lumenvarastoinnin oikeudelliseen ohjaukseen liittyviin tulkintakysymyksiin.
(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/31

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.