Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Vertaisarvioitu Edilex-sarja 2020/18

Läpinäkyvät algoritmit? Lähdekoodin julkisuus ja laillisuuskontrolli hallinnon digitalisaatiossa

Hakkarainen, Jenni – Koulu, Riikka – Markkanen, Kalle

12.6.2020, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Yhteiskunnan digitalisaation myötä läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja julkisuutta tarjotaan yhä useammin ratkaisuksi hallintoautomaation ja algoritmisen päätöksenteon eettisoikeudellisiin ongelmiin. Sekä tutkimuksessa että oikeuspolitiikassa korostuu erityisesti tehokkaan valvonnan tarve itsenäisten tekoälysovellusten kohdalla, minkä mahdollistajana läpinäkyvyys nähdään. Mutta mitä algoritmin läpinäkyvyydellä varsinaisesti tarkoitetaan, mikä on avoimuuden ja julkisuuden merkitys läpinäkyvyyden tuottamisessa ja missä määrin julkisuusperiaatteeseen nojautuva avoimuus onnistuu tässä tehtävässään?

Tässä artikkelissa tarkastellaan kriittisesti julkishallinnossa hyödynnettävien algoritmisten päätöksentekojärjestelmien avoimuutta erityisesti lähdekoodin julkisuuden kautta. Johtuen julkishallinnon erityispiirteistä, tarkastelu keskittyy erityisesti kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin avoimuutta lähestytään erityisesti perustuslain julkisuusperiaatteen ja sitä tarkentavan julkisuuslain lainopillisen arvioinnin keinoin. Lainopillinen analyysi sidotaan kuitenkin osaksi laajempaa, oikeuden ja teknologian sekä kriittisen algoritmitutkimuksen traditioita, mikä mahdollistaa avoimuuden arvioinnin myös tekoälyjärjestelmien ominaispiirteiden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta.

Julkisuusperiaatteen tarkastelulla pyritään selvittämään, mikä on kansallisen julkisuussääntelyn tavoitteiden suhde niihin avoimuusvaatimuksiin, jotka kumpuavat tekoälyn etiikasta ja pehmeän sääntelyn instrumenteissa peräänkuulutetusta läpinäkyvyydestä. Kun julkisuuden toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on sidottu asiakirjamääritelmään, on kysyttävä, soveltuuko asiakirjajulkisuus myös tietojärjestelmän lähdekoodiin. Artikkelin keskeinen väite on, että algoritmisten järjestelmien avoimuus jakautuu kahteen päälinjaan: yhtäältä asiantuntijavalvonnan mahdollistavaan yleisöjulkisuuteen ja toisaalta asianosaisen oikeusturvaan kytkeytyviin ymmärrettävyys- ja perusteluvaatimuksiin.

Kirjoittajat esittävät, että nykyisellään julkishallinnon digitalisaatioon liittyvä oikeustila on siinä määrin epäselvä, että algoritmisten järjestelmien avoimuusvaatimuksia tulkitaan julkishallinnossa epäyhdenmukaisesti. Avoimuuden rajat tulevat esiin kontekstisidonnaisesti: vaikka lähdekoodiin kohdistuva julkisuus mahdollistaa järjestelmien asiantuntijavetoisen valvonnan, kansalaisen oikeusturvan osalta korostuu järjestelmien ymmärrettävyys ja perusteluvelvollisuus, jota lähdekoodin julkisuus ei vuorostaan tue.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.