Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Lainvalmistelu tiedonhallinnan haasteena – tekoäly ratkaisuna?

Lonka, Harriet – Keinänen, Anssi – Ovaska, Eeva – Kiiski, Kimmo – Jääskinen, Väinö – Ylipaavalniemi, Jarkko – Miettinen, Pauli

Artikkelit 28.5.2020, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan käytännön lainvalmisteluprosessin mallintamisen pohjalta tekoälytyövälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia lainvalmistelun laadun parantamisessa. Tutkimuksessa on käytetty tapausesimerkkinä liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelun prosessia ja toteutettu kuuden viikon mittainen teknologiaharjoittelukokeilu eri tekoälytyövälineiden soveltuvuuden testaukseen tämän prosessin joihinkin osiin. Tutkimuksen tuloksia peilataan rationaalisen lainvalmistelun mallin ideaan sekä tarkastellaan, miten tulosten tulkinnassa voidaan hyödyntää rationaalisen mallin pohjalta kehitettyä institutionaalis-realistista lainlaadinnan mallia. Tulosten toivotaan auttavan lainvalmisteluprosessin toimintamallien ja työvälineiden kehittämistä sekä tarjoavan virikkeitä tekoälyn hyödyntämiseen lainvalmistelun tukena.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on havainto, että tämän tyyppisissä tekoälyprojekteissa kehitettävät ratkaisut eivät ole teknologialtaan pelkkää tekoälyä, vaan muutakin digitaalista työvälineistöä tarvitaan. Antoisaksi osoittautui vertailu modernien versionhallintajärjestelmien ja perinteisten tekstinkäsittelyn työkalujen välillä. Visuaalisuuden hyödyntäminen ja mahdollisuus semanttisen haun sekä vertailun toteuttamiseen nousivat tärkeiksi tulevaisuuden työvälineiden kehittämisnäkökulmiksi.

Artikkelin tekijät muistavat lämmöllä edesmennyttä professori Timo Honkelaa, joka keskeisesti auttoi tämän projektin muotoutumista keskusteluiden ja ideoinnin kautta.

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/17

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.