Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

COVID-19 on Cruise Ships: Legal Options for Coastal States

Kirchner, Stefan

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

The outbreak of the novel coronavirus disease, COVID-19, is posing challenges for a large number of states affected by it. The transmission of infectious diseases can be particularly rampant and rapid where a large number of people share a confined space, as is the case on cruise ships. With thousands of passengers from different countries who visit multiple locations in a short time, cruise ships are now seen as a threat to public health. The case of the COVID-19 infections on board the Diamond Princess and its impact on Japan and other countries and the reaction of other states to the presence of foreign cruise ships, which might have infected passengers on board, show that coastal states have an interest in protecting their residents against the introduction of infectious diseases through cruise ships. In this research, which is based on an analysis of existing literature and legal texts in light of the latest developments surrounding the rapid spread of COVID-19 in February 2020, it is examined what kind of options the international law of the sea provides to coastal states that want to prevent the transmission of infectious diseases from cruise ships to the local population. Particular attention is given to the situation in popular cruise tourism regions, using the example of the Baltic Sea, where many popular ports are located in close vicinity to each other, and to the situation in very remote cruise destinations, using as an example cruise destinations in the Arctic. It is shown that the international law provides coastal states with some possibilities to protect their populations, but also that these options are not yet fully realized and that it remains to be seen how far a full utilization of all coastal state rights under the international law of the sea, in particular under the United Nations Convention on the Law of the Sea, would in practice lead to in improvements of the protection of public health.

Uuden coronavirustaudin (COVID-19) puhkeaminen asettaa haasteita monille valtioille, joihin se vaikuttaa. Tartuntatautien leviäminen voi rehottaa ja olla erityisen nopeaa, jos suuri määrä ihmisiä on rajoitetussa tilassa, kuten risteilyaluksilla. Koska tuhannet matkustajat eri maista vierailevat useassa paikassa lyhyessä ajassa, risteilyalukset nähdään nyt uhkana kansanterveydelle. Diamond Princess -aluksella todetut COVID-19 -tartunnat ja niiden vaikutukset Japaniin ja muihin maihin, sekä muiden valtioiden reaktio ulkomaisten risteilyalusten saapumiseen, joilla saattaa olla tartunnan saaneita matkustajia osoittavat, että rannikkovaltiot ovat kiinnostuneita suojelemaan asukkaitaan tartuntatautien risteilyalusten kautta leviämistä vastaan. Tässä tutkimuksessa, joka perustuu aiemman kirjallisuuden ja oikeudellisten tekstien analyysiin viimeisimmän kehityksen valossa (COVID-19 -viruksen nopea leviäminen helmikuussa 2020) tutkitaan, mitä vaihtoehtoja kansainvälinen merioikeus tarjoaa rannikkovaltioille, jotka haluavat estää tartuntatautien leviämisen risteilyaluksista paikalliselle väestölle. Erityistä huomiota kiinnitetään suosittujen risteilymatkailualueiden tilanteeseen käyttämällä esimerkkinä Itämeren aluetta, jossa monet suositut satamat sijaitsevat lähellä toisiaan. Toisena erityistä huomiota vaativana alueena tarkastellaan erittäin syrjäisissä risteilykohteissa sijaitsevia satamia, käyttämällä esimerkkinä risteilykohteita arktisella alueella. Tutkimus osoittaa, että kansainvälinen oikeus tarjoaa rannikkovaltioille mahdollisuuksia suojella väestöään, mutta myös sen, että näitä oikeuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Jää nähtäväksi, missä määrin erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen rannikkovaltioille tarjoamien oikeuksien käyttäminen johtaisi käytännössä kansanterveyden suojelun parantamiseen.

Keywords: law of the sea, COVID-19, SARS-CoV-2, corona virus, cruise ships, Arctic, Baltic

Asiasanat: merioikeus, COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, risteilyalukset, Arktis, Itämeri

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/11

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.