Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kunnan päätös palvelussuhdeasiassa

Sarvilinna, Sami

Artikkelit , Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kunnallisen itsehallinnon ja kunnan yksityisoikeudellisen toiminnan suhteesta on todettu, että sitä tulisi tutkia omana erityisalueenaan kunnallisoikeuden yhteydessä — erityisesti liittyen kunnan asemaa koskevien yksityisoikeudellisten ja julkisoikeudellisten säännösten kollisiotilanteisiin. Julkisyhteisö voi olla yksityisoikeudellisen oikeussuhteen osapuoli ja julkisyhteisöä edustava viranomainen voi tehdä yksityisoikeudellisia oikeustoimia. Vaikka kyseessä ei ole julkisoikeudellisen valta-aseman käyttö, viranomainen ei kuitenkaan voi kokonaan irtautua viranomaisasemasta ja muuttua täysin yksityisoikeudelliseksi toimijaksi.
Artikkelissa vertaillaan kunnallisia palvelussuhdelajeja ja tarkastellaan kunnan päätöksiä, jotka koskevat erityisesti virkasuhteeseen tai työsuhteeseen ottamista. Tarkastelun kohteena ovat myös eräät muut kunnallisia palvelussuhteita koskevat päätökset.
Virkasuhdetta koskevat päätökset ovat ilmeisen julkisoikeudellisia: niissä ei ole kyse edellä tarkoitetusta yksityisoikeus−julkisoikeus -kollisiotilanteesta, toisin kuin työsuhdetta koskevissa päätöksissä. Vertailu voi kuitenkin olla hedelmällistä, koska vaikka palvelussuhdelajin valinnan tulee perustua tehtävien sisältöön, valinta johtaa samalla myös eroavuuksiin ja varsinkin työsuhteeseen ottamista koskevissa asioissa eräisiin tarpeettomiin käytännön hankaluuksiin, joita voitaisiin lainsäädäntöön tehtävillä vähäisillä muutoksilla vaimentaa. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/7

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.