Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Konstruktiivisesti H. L. A. Hartin tunnistamissäännöstä

Kolehmainen, Esa

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

H.L.A. Hartin teoksessa ”The Concept of Law” kehittämä tunnistamissääntö kuuluu harvalukuiseen joukkoon teoreettisen oikeustieteen ideoita, jotka kantavat hartioillaan "oikeuspositivismin" ja "modernin oikeuden" käsitteitä. Tunnistamissääntö voidaan ymmärtää yhteiskäsitykseksi, joka viittaa lähemmin kolmeen elementtiin: referenssiin, kompleksiseen tosiasiaan ja kriteerin ongelmaan validiteetin takaajana. Yhden merkityksen valinta voidaan määritelmällisesti käsittää kahden muun poissuljentana näköpiiristä. Esseessä pohditaan, voidaanko Hartin oikeusfilosofiaa jatkaa konstruktiivisen tulkinnan keinoin. Pohjimmiltaan tavoitteena on tällöin tematisoida tunnistamissäännön idea konseptuaalisen ymmärryksen piirissä siten, että itse käsitys näyttäytyisi kielenkäyttäjille – so. niille, jotka tunnistamissääntöön tukeutuvat – astetta ajattelua avustavampana, ja myös puutteiltaan paremmin tiedostettuna, normatiivisena työkaluna, mutta ilman, että menetämme alkuperäisen ongelman näköpiiristämme. Jatkava käsittely ilmentää tunnistamissäännön elementtien ”alajaottelun” nostamista työpöydälle. Vaihtoehtoisesti se saattaa ennakoida paradigman tasoista kritiikkiä oikeuspositivismia ja naturalistista filosofiaa soveltavaa oikeustiedettä kohtaan. Esseessä väitetään, että ainakin neljä konstruktiivista aspektia – tunnistamissääntö institutionaalista tosiseikkaa ennakoivana integraationa faktan ja säännön välillä, toistaiseksi tunnistettuun parhaaseen rationaaliseen käytäntöön osallistumisena, toistaiseksi saavutettuna ymmärryksenä regulatiivisesta metafysiikasta sisäiseen näkökulmaan turvauduttaessa, ja tavoittamattomana kriteerinä oikeudelle – ansaitsevat Hartin ajattelua jatkavina ideoina lisähuomiota osakseen.

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/6

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.