Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2019:78 – Rakennustöiden aloittaminen – Aloituskokous – Aloittamisilmoitus – Luottamuksensuoja

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 27.1.2020, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua KHO 2019:78. Tapauksessa Raahen kaupungin rakennustarkastaja hylkäsi hakemukset koskien neljälle erilliselle tuulivoimalalle myönnettyjen rakennuslupien jatkamista kahdella vuodella rakennustöiden loppuun saattamista varten. Raahen ympäristölautakunta hylkäsi Raahen Tuulivoima Oy:n oikaisuvaatimuksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Raahen Tuulivoima Oy:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja hylkäsi valituksen. Ratkaisu on ensimmäinen, jossa KHO ottaa nimenomaisesti kantaa rakennustyön aloituskokouksen merkitykseen rakennusluvan voimassaolon kannalta. Luottamuksensuojaperiaatetta arvioidessaan KHO on tapauksessa ottanut huomioon, että rakennusluvan voimassaolo ja rakennustyön aloittamiseksi katsottavat toimenpiteet on maankäyttö- ja rakennuslaissa nimenomaisesti määritelty. Ainoastaan tosiasiallisiin rakennustoimenpiteisiin ryhtyminen katsotaan MRL 149 c §:n 2 momentin perusteella rakennustöiden aloittamiseksi. Aloittamisilmoituksen tekeminen tai aloituskokouksen järjestäminen eivät sellaisenaan merkitse rakennustöiden aloittamista. Johtopäätöksenä oli, etteivät rakennusluvat olleet voimassa siinä vaiheessa, kun niiden voimassaolon jatkamista haettiin. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 3/2019.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.