Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Korkein hallinto-oikeus alleviivasi ratkaisullaan tulonhankkimismenon laajaa vähennysoikeutta – KHO 2019:124

Nykänen, Pekka

Artikkelit 21.10.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että musiikin professori, joka toimi myös esiintyvänä sellotaitelijana, sai vähentää täysimääräisen poiston sellon ja jousen yhteenlasketusta 227 000 euron suuruisesta hankintamenosta. Merkitystä ei annettu sille, olisiko A mahdollisesti voinut harjoittaa toimintaansa edullisemmalla soittimella. Selloa pidettiin käyttöomaisuuteen rinnastettavana koneiden ja kaluston kaltaisena hyödykkeenä. Kysymys ei ollut kulumattomasta omaisuudesta, vaikka sellon arvo ei vält-tämättä alene. Ratkaisu korostaa menon vähennyskelpoisuuden taustalla olevaa subjektiivista periaa-tetta ja sitä, että menon ja siitä tehtävän poiston vähennyskelpoisuuden edellytykseksi ei voida aset-taa lakiin perustumattomia lisäedellytyksiä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.