Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

KHO 29.3.2019 taltio 1264 – Osayleiskaava – Jätevedenpuhdistamo – Maakuntakaavan ohjausvaikutus

Wähä, Susanna

Artikkelit 18.6.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee KHO:n muuna päätöksenä julkaisemaa ratkaisua KHO 29.3.2019 taltio 1264. Tapauksessa kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt Lappeenrannan keskustaajaman Hyväristönmäen osayleiskaavan. Kaavan tavoitteena oli alueen maankäytön ohjaaminen siten, että alueelle voitaisiin sijoittaa jätevedenpuhdistamo sekä mahdollinen lietteen käsittelylaitos. Hallinto-oikeus oli kumonnut kaavan. KHO pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen, mutta perusteli päätöksen uudelleen. KHO:n mukaan kysymys ei ollut taajama-aluetta palvelevasta yhdyskuntateknisen huollon toiminnosta, vaan kaavan tarkoituksena oli mahdollistaa merkitykseltään maakunnallisen jätevedenpuhdistamon sijoittuminen kaava-alueelle. KHO totesi, että puhdistamon sivutoimintojen ympäristövaikutuksia ei ollut kattavasti arvioitu. KHO katsoi, ettei laadittujen selvitysten perusteella voitu varmistua yleiskaavan laatimista ohjaavien maakuntakaavojen keskeisten tavoitteiden välittymisestä asemakaavoitukseen ja muuhun yksityiskohtaisempaan suunnitteluun eikä yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentissa säädettyjen sisältövaatimusten täyttymisestä. Kaavajuridiikan kannalta tapauksessa oli kysymys maakuntakaavasta poikkeamisesta. Jätevedenpuhdistamo oli useaa kuntaa palveleva maakunnallisesti merkittävä laitos. Maakuntakaavan kanssa ristiriidassa oleva ratkaisu on mahdollista suunnitella vain maakuntakaavaa muuttamalla. (Edilex-toimitus) Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Rakennettu ympäristö -lehdessä 2/2019.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 2/2019

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.